วีซ่า พร้อมท์  ยินดีช่วยเหลือท่านให้ประสบความสำเร็จในการยื่นขอวีซ่า

วีซ่า พร้อมท์ ยินดีช่วยเหลือท่านให้ประสบความสำเร็จในการยื่นขอวีซ่า

เราให้บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาแก่ทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาจจะเป็นการยื่นครั้งแรก หรือการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์
สำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่าสหรัฐฯมาก่อน ตลอดถึงการแปลเอกสารราชการ เช่นทะเบียนสมรส, สูติบัตร, ใบหย่า ฯลฯ

ปัจจุบัน Visa-Prompt เราให้บริการประเภทวีซ่าชั่วคราวNon-Immigrant Visa (NIV)

สำหรับการพำนักในประเทศสหรัฐฯแบบชั่วคราว

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

Visitor Visa blog

B VISA (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ) B-1 VISA (Business visa)วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าชั่วคราว(Non-Immigrant Visa)ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่นติดต่อกับผู้ร่วมงาน...

Student Visa blog

Student Visa (วีซ่านักเรียน) F-1 VISA (วีซ่านักเรียน:สายวิชาการ)  เป็นวีซ่านักเรียนชั่วคราวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีชั่วโมงการเรียนเกิน18ชม./สัปดาห์ ด้วยจุดประสงค์ในการเรียนต่อแบบเต็มเวลาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่รับแล้ว...

Transit Visa blog

Transit Visa (วีซ่าผ่านแดน) C-1 Transit Visa (วีซ่าผ่านแดน) หรือวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง เป็นวีซ่าชั่วคราวสําหรับผู้ที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริการะหว่างทางไปยังประเทศอื่น...

Crewmember blog

Crewmember Visa (วีซ่าลูกเรือ) C-1/D Crewmember Visa (วีซ่าลูกเรือ)  เป็นการรวมกันของวีซ่าสองวีซ่าสําหรับผู้ที่ต้องขึ้นเรือหรือเครื่องบินในฐานะลูกเรือที่ปฏิบัติงานหรือบริการตามปกติ...

สำนักงานของเราอยู่ที่เชียงใหม่

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ออล เซลล์ ออล เซอร์วิส จำกัด
299/1 ม.6 กาญจน์กนกวิลล์ 10 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ที่อยู่: 8/6 สตาร์เอเวนิว ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ 50000

วันเวลาทำการ:  จันทร์ – ศุกร์  09.00น. – 16.00น.
โทรศัพท์:  (+66) 64 892 3156

สำนักงานของเราอยู่ที่เชียงใหม่

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ออล เซลล์ ออล เซอร์วิส จำกัด
299/1 ม.6 กาญจน์กนกวิลล์ 10 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ที่อยู่: 8/6 สตาร์เอเวนิว ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ 50000

วันเวลาทำการ:  จันทร์ – ศุกร์  09.00น. – 16.00น.
โทรศัพท์:  (+66) 64 892 3156